Khóa học Mùa Thu sẽ được tổ chức trực tiếp một lần nữa tại Kathmandu!

Thông tin về Khóa học trực tiếp tại Tu viện Ka-Nying Shedrub Ling ở Boudhanath, Kathmandu (Nepal)

Khóa học Mùa Thu hàng năm lần thứ 42 của RYI tại Ka-Nying Shedrub Ling, Boudhanath (Nepal).

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng sau hai năm chúng ta chỉ có thể tụ tập trực tuyến, Khóa học Mùa Thu năm nay sẽ được tổ chức trực tiếp một lần nữa tại Tu viện Ka-Nying Shedrub Ling ở Boudhanath, Kathmandu (Nepal)!

Ba Thừa: Kiến tánh, Thiền định, Đạo hạnh và Kết quả

Phần 1: 19-23 tháng 11
Ngày nghỉ: 24/11
Phần 2: 25-27 tháng 11

Khóa học miễn phí, nhưng chúng tôi đánh giá rất cao sự cúng dường của bạn, cho dù bạn tham dự trực tiếp hay trực tuyến. Sự cúng dường của bạn hỗ trợ tu viện và giúp chúng tôi tiếp tục tổ chức trực tuyến các chương trình giảng pháp.

Xin vui lòng đọc kỹ phần sau để biết thông tin về lịch học, yêu cầu, đăng ký và các thông báo quan trọng khác.


1) Lịch học theo giờ Nepal (có thể thay đổi):

PHẦN 1: 19 – 23 tháng 11
Năm ngày giảng của Chokyi Nyima Rinpoche
Bốn ngày giảng vào buổi chiều của Phakchok Rinpoche

Lịch học buổi sáng: 19/11 – 23/11
9:00 – 10:00 sáng: Giảng dạy và thiền định với Chokyi Nyima Rinpoche
10:00 – 10:30 sáng: Nghỉ giải lao
10:30 – 12:00 Chokyi Nyima Rinpoche giảng dạy

Ăn trưa tại Tu viện:
12:00 – 13:00 chiều

Lịch học buổi chiều: 19/11 – 23/11
3:00 – 4:30 chiều: Phakchok Rinpoche giảng dạy
Phakchok Rinpoche sẽ ban các Giáo huấn về Chỉ dẫn tâm yếu của Đức Liên Hoa Sanh trong Trung ấm (Bardo).
Rinpoche cũng sẽ Truyền Lung về Bardo Thödol: Đại Giải thoát qua Lắng nghe trong giai đoạn Trung ấm.

24 tháng 11: Ngày nghỉ

PHẦN 2: 25 – 27 tháng 11
Ba ngày giảng của Chokyi Nyima Rinpoche

Lịch học buổi sáng: 25/11 – 27/11:
9:00 – 10:30 sáng: Chokyi Nyima Rinpoche giảng dạy
10:30 – 11:00 sáng: Nghỉ giải lao tại tu viện
11: 00-12: 30 trưa: Thiền

Ăn trưa tại Tu viện
12:30 – 13:30 chiều

Lịch học buổi chiều: 25/11 – 26/11
2:00 – 3:30 chiều: Chokyi Nyima Rinpoche giảng dạy
3:45 – 5:15 chiều: Thiền

2) Ngôn ngữ:
Các bài giảng sẽ bằng tiếng Tây Tạng, sau đó được dịch nối tiếp sang tiếng Anh. Các bài giảng cũng được dịch đồng thời sang các tiếng Nepal, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Ukraina, Việt Nam và có thể có các ngôn ngữ khác theo nhu cầu của người tham dự.

Các ngôn ngữ dịch không phải tiếng Anh và tiếng Nepal sẽ được phát qua Đài FM hoặc qua Zoom cho những người tham dự có kết nối Internet bằng dữ liệu di động của riêng họ.

3) Yêu cầu:
Phần Một
của Khóa học dành cho tất cả những ai quan tâm.
Phần Hai có điều kiện tham dự. Theo mong muốn của Chokyi Nyima Rinpoche, vui lòng đảm bảo rằng bạn đáp ứng một trong các yêu cầu:

  • Tham dự đầy đủ Phần Một
  • Tham dự đầy đủ bất kỳ một khóa học nhiều ngày nào khác với Rinpoche trực tiếp hoặc trực tuyến
  • Hoàn thành Phần Toàn Hảo Đầu tiên trong thực hành Ba Toàn Hảo của thực hành Tara,

4) Đăng ký:
Đăng ký tại chỗ sẽ diễn ra bên ngoài điện thờ chính vào Thứ Năm, ngày 18 tháng 11, từ 8 giờ sáng – 3 giờ chiều, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký trực tuyến trước tại Shedrub.org bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2022. Đăng ký trước giúp chúng tôi ước tính số lượng người tham dự và nhu cầu dịch thuật để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt nhất.

Nếu bạn đăng ký trước trực tuyến, vui lòng ghé qua bàn đăng ký trực tiếp vào ngày 18 tháng 11, để hoàn tất đăng ký và nhận Thẻ Giảm giá 10% cho Café Utpala — nhà hàng tuyệt đẹp của tu viện! Nhà khách Utpala (Utpala Guest House) cũng đang giảm giá 25% cho những người tham dự Khóa học. Nhà khách chỉ có hạn chế số phòng. Nếu bạn muốn lưu trú tại đó, vui lòng liên hệ: utpalatravels@gmail.com hoặc gọi +977 9865919090

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Khóa học trực tiếp tại chỗ, vui lòng liên hệ seminar@shedrub.org
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Khóa học trực tuyến, vui lòng liên hệ seminarsupport@DharmaSun.org

Thông tin về khóa học TRỰC TUYẾN tại DharmaSun.org

Như những năm trước, Khóa học cũng sẽ được phát trực tuyến cho những người đã đăng ký tham dự trên DharmaSun.orgqua Zoom. Các bản ghi âm sẽ được tải lên ngay sau khi phát trực tiếp trong một thời gian giới hạn trên DharmaSun.org.

Ba Thừa: Kiến tánh, Thiền định, Đạo hạnh và Kết quả

Phần 1: 19-23 tháng 11
Ngày nghỉ: 24/11
Phần 2: 25-27 tháng 11

Khóa học miễn phí, nhưng chúng tôi đánh giá rất cao sự cúng dường của bạn, cho dù bạn tham dự trực tiếp hay trực tuyến. Sự cúng dường của bạn hỗ trợ tu viện và giúp chúng tôi tiếp tục tổ chức trực tuyến các chương trình giảng pháp.

Xin vui lòng đọc kỹ phần sau để biết thông tin về lịch học, yêu cầu, đăng ký và các thông báo quan trọng khác.

1) Lịch học theo giờ Nepal (có thể thay đổi):

PHẦN 1: 19 – 23 tháng 11
Năm ngày giảng của Chokyi Nyima Rinpoche
Bốn ngày giảng vào buổi chiều của Phakchok Rinpoche

Lịch  học buổi sáng: 19 tháng 11 – 23 tháng 11 (chuyển đổi ngày và giờ)
9:00 – 10:00 sáng: Giảng dạy và thiền định với Chokyi Nyima Rinpoche
10:30 – 12:00 trưa: Chokyi Nyima Rinpoche giảng dạy

Lịch học buổi chiều: 19/11 – 23/11
3:00 – 4:30 chiều:  Phakchok Rinpoche giảng dạy
Phakchok Rinpoche sẽ ban các Giáo huấn về Chỉ dẫn tâm yếu của Đức Liên Hoa Sanh trong Trung ấm (Bardo).
Rinpoche cũng sẽ Truyền Lung về Bardo Thödol: Đại Giải thoát qua Lắng nghe trong giai đoạn Trung ấm.

24 tháng 11: Ngày nghỉ

PHẦN 2: 25 – 27 tháng 11
Ba ngày giảng của Chokyi Nyima Rinpoche

Lịch học buổi sáng: 25/11 – 27/11:
9:00 – 10:30 sáng: Chokyi Nyima Rinpoche giảng dạy
11: 00-12: 30 chiều: Thiền

Lịch học buổi chiều: 25/11 – 26/11
2:00 – 3:30 chiều:  Chokyi Nyima Rinpoche giảng dạy
3:45 – 5:15 chiều: Thiền

2) Ngôn ngữ:
Các bài giảng sẽ bằng tiếng Tây Tạng, sau đó được dịch nối tiếp sang tiếng Anh. Các bài giảng cũng được dịch đồng thời sang các tiếng Nepal, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ukraina, tiếng Việt và có thể có các ngôn ngữ khác nữa (sẽ sớm được công bố).

3) Yêu cầu:

Phần Một của Khóa học dành cho tất cả những ai quan tâm.

Phần Hai có điều kiện tham dự. Theo mong muốn của Chokyi Nyima Rinpoche, vui lòng đảm bảo rằng bạn đáp ứng một trong các yêu cầu:

  • Tham dự đầy đủ Phần Một
  • Tham dự đầy đủ bất kỳ một khóa học nhiều ngày nào khác với Rinpoche trực tiếp hoặc trực tuyến
  • Hoàn thành Phần Toàn Hảo Đầu tiên trong thực hành Ba Toàn Hảo của thực hành Tara,

4) Đăng ký:
Đăng ký
tham dự Khóa học trực tuyến sẽ bắt đầu trên DharmaSun.org vào ngày 1 tháng 11 năm 2022. Nếu múi giờ hoặc lịch trình của bạn không cho phép bạn tham dự trực tiếp, các bản ghi sẽ có sẵn trong một thời gian ngắn. Rinpoche mong muốn rằng bạn xem tất cả các bài giảng một cách tuần tự.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Khóa học trực tiếp tại chỗ, vui lòng liên hệ seminar@shedrub.org
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Khóa học trực tuyến, vui lòng liên hệ seminarsupport@DharmaSun.org

‹ Trở về Tin tức Back To Top