Chokyi Nyima Rinpoche is a world-renowned Tibetan Buddhist teacher and meditation master in the Kagyu and Nyingma traditions.

Shedrub is the online home of Chokyi Nyima Rinpoche's monasteries, global centers, and activities.

Each aspect of the Shedrub Mandala, represented by the icons below, works to bring wisdom and compassion into our world.

श्रद्धेय छोकि निमा रिन्पोछेबाट लुम्बिनीको नयाँ गुम्बा सम्बन्धित अन्यन्त विशेष सूचना

श्रद्धेय छोकि निमा रिन्पोछेबाट लुम्बिनीमा १००० बुद्ध मन्दिर समुद्घाटन तथा ४४औं वार्षिक ध्यान शिविर एवं…
› More news